MENÜ
Nem az számít hogyan tudsz alkalmazkodni ehhez a kialakított világhoz,hanem hogy mit fogadsz el,és mit hozol ki ,belőle!   /Molnár Gábor/
Kutatások,tények,információk
Ahogy az egyes embereknek, úgy minden népnek is van küldetése a Földön. Amikor az ember megszületik, mindig figyelembe kell venni azt, hogy milyen néphez születik, mert az ember a saját egyéni életfeladatát összehangolja annak a népnek a feladatával, ahol testet ölt. Tehát azért is fontos, hogy az ember megismerje annak a népnek a küldetését, ahol él, ugyanis ezzel összhangban kell a saját feladatát is megvalósítani. A magyar nép egyik legfontosabb feladata, missziója a szeretet megtanítása.
Közismert dolog, hogy a Föld szívcsakrája Dobogókőn található, s ugyanúgy, ahogy az emberben a szívcsakra a szeretettel és a szeretni tudással függ össze, a Föld szívcsakrája is a szeretettel, a szeretni tudással, az áldozatkész szeretettel áll leginkább összeköttetésben. Az a nép, akinek megadatott, hogy a szívcsakra közelében lakjon, éljen, annak van a legfontosabb feladata a Föld szívcsakrájával kapcsolatban. A magyarságnak kellene egyfajta példát mutatni más népek felé az áldozatkész szeretet megvalósításában.
A szeretetnek három fokozata van:
1. a testi szeretet, az erosz,
2. a lelki szeretet, a fília, a baráti szeretet,
3. a szellemi szeretet, a legmagasabb szintű szeretet, az agapé.
Az agapé megvalósítására csak az ember képes!!!
Az első kettőre az állatok nagy része is képes, főleg az emlősök. Az állatoknak van teste, lelke, de szellemmel, éntudattal nem rendelkeznek. Ez utóbbi csak az ember adománya.
Az állatok azáltal, hogy van fizikai testük, képesek az eroszra; azáltal, hogy van lelkük, képesek egymással olyan szeretetbe lépni, amit a fília szó jelez, viszont az áldozatkész szeretetre, az agapéra csak az ember képes. Sokszor elhangzik, hogy az embert az különbözteti meg az állatoktól, hogy képes a felegyenesedett járásra. Ez a tulajdonsága a fizikai testéhez köthető. Képes értelmes beszédre, ez az étertesthez köthető, és képes problémamegoldó, logikus, értelmes gondolkodásra, intellektuális képességgel rendelkezik, ez az asztráltesthez köthető, de ami a legfontosabb, amitől az ember ember, ezt a képességet a szelleme, az Énje révén kapta meg az ember, és ez nem más, mint a szellemi szeretet, az agapé.
Csak az ember képes ingyen kegyelmet gyakorolni. Az állatvilágban az üss vagy fuss reakció működik. (A megtámadott állat nem tartja oda a másik pofáját is az őt megtámadó vadállatnak). Az ember viszont megteheti, hogy egy harmadik megoldáshoz folyamodik, ez az ingyen kegyelem adása. Az ember az, aki a szelleme révén képes a megbocsájtásra, és képes a rosszat is jóval viszonozni.
Amíg az embert csak az önérdek vezeti, csak az üss vagy fuss szintjen működik, addig nem rendelkezik azzal a fő princípiummal, ami őt kiemeli az állatvilágból. Ez nemcsak egy adott egyénre, hanem egy egész népre is igaz. Egy adott nép is gyakorolhatja az áldozatkész szeretetet más népek felé. Ugyanúgy elmondható, hogy ha egy nép, egy ország megreked az önérdek szintjén, akkor mint nép megreked az állatvilág szintjén. A magyarság az a nép, ahol legelőször megjelent ennek a legmagasabb szintű szeretetnek a tanítása, jelképe, az agapének a gondolata, s ezért a magyar népnek az egyik ősi jelképe a turulmadár.
Az ősmagyaroknak volt egy olyan zászlója, ami a turulmadarat ábrázolta, méghozzá úgy, hogy saját magát tépte ez a madár, és saját húsával, vérével táplált más állatokat. Ez egy nagyon szép jelképe az áldozatkész szeretetnek, amikor valaki saját magát feláldozva próbál másokat segíteni. Ebből alakult ki a későbbi krisztusi jelkép, a pelikán, az a madár, aki saját vérével táplálja kicsinyeit.
koronzs1koronzs2
A magyar népnek ebben kellene példát mutatnia más népeknek, hogy képes érdekmentes, önzésmentes szeretetre, az agapéra.
Másik példa Mátyás király megkoronázása. Magyar királyt csak nagy egyházi ünnepeken lehetett megkoronázni. A terv az volt, hogy Mátyást Virágvasárnap koronázzák meg, de nem érkeztek meg ekkorra a követek. Következő lehetőségnek Húsvét vasárnapja, a feltámadás napja adódott a megkoronázásra, viszont Mátyás - bölcs ember lévén - tudta, hogy áldozatvállalás nélkül nincs megújulás, halál nélkül nincs feltámadás, ezért annak ellenére, hogy megtehette volna, hogy a koronázási időpontot a feltámadás napjára teszi, mégis egy belső sugallat hatására úgy döntött, hogy Nagypéntekre, a megfeszítés napjára teszi saját koronázásának időpontját.
Ez is egy jelkép. Mátyás ezen tette is azt fejezi ki, hogy amíg a magyarság nem képes más népek felé az áldozatkész szeretet megvalósítására, addig a magyarság feltámadása nem valósulhat meg. A magyar népnek tehát a legfőbb hivatása, küldetése, hogy az agapéban, a szellemi szeretetben kell példát mutatnia, s ez a szellemi szeretet az, ami képes az itt lévő szívcsakrát is megnyitni. Ez elsősorban a magyarságon áll vagy bukik. Népünk feladata ezért: példát mutatni megbocsájtásban, szeretetben, áldozatkészségben.
Erre találunk is néhány példát a történelmünkben: amikor Atilla a hunok, magyarok királya meghozta azt az áldozatot, hogy az ellenfélnek (Róma) a teljes győzelem pozíciójából kegyelmezett meg - amikor bár leigázhatná őket - mégis kegyelmet gyakorol. Itt Atilla olyat tett, ami teljesen érthetetlen volt az akkori közgondolkodás számára, hiszen ez a kegyelmet adó, ellenségnek is megbocsájtó szeretet még nem terjedt el. Atilla lemondott a megtorlásról.
Atilla_ostroma

/részlet Váradi Tibor, " Isten áldd meg a magyart..." előadásából,
a Napfényes Élet Alapítvány kiadása alapján/

 

Hírek

 • Eltitkolt információk

  Mi az, amit eltitkolnak, vagy a képzési rendszerek, illetve média "érdek" miatt nem tudunk róluk, vagy nem a teljes, illetve objektív igazságot tudhatjuk meg. Echart Tolle írta: "Legtöbb ember nem a tudatosság, és tudattalanság közt, hanem a tudattalanság szintjei közt mozognak." Ezt használják ki az olyanok, akik önös érdekeiket vetítik ránk, és manipulálnak minket, és ezek eddig nagy hatásfokkal is működnek.
  Ezen lehet, és kell is változtatni, nem az a megoldás, ha a világban egymást, és a politikát szapuljuk, hanem segítenünk kell, és segítséget kell kérnünk egymástól, magunkért, és egymásért.
  Természetes, hogy elkeseredéseinknek hangot akarunk adni, és kell is! - de az nem mindegy, hogy hol, és miképpen. Mindenre van megoldás, ahogy mindenre van magyarázat is. Tény, hogy a kialakult nézeteink többnyire a hiányos informálódás, vagy túl egyirányú (igény-ű) nézetek miatt alakulnak olyanná, amilyenné (pl. a hovatartozási ösztön miatt is). Ezért is lehetséges ennyi szélsőség, és kilátástalanság, valamint eluralkodóban van a tehetetlenség érzése, és reménytelenség.

 • EBM 720 Generátor

  Tiszta energiát "előállító" gép, mely közel 30-40%-al több energiát ad ki magából mint amennyit betápláltak. Elindítása után betáplálást nem igényel. 19-évi kutatás és fejlesztés után kész a sorozatgyártásra. (2006-óta!) „eddig ismeretlen”, a mágneses mezőből vett energia a forrása. Az állandó mágnesek és a tekercselés szokatlan geometriai elrendezésének segítségével!

  A mérési eredmények hitelesítését a következő személyek írták alá:    Dr. Szentirmai László (Miskolci Egyetem professzor),    Dr. Petz Ernő (ny. vezérigazgató, Paksi Atomerőmű  Zrt. Energiapolitika  2000 Társulat alelnöke),  Dr. Tolvaj Béla (Miskolci Egyetem),  Dr. Mádai Ferenc (Miskolci Egyetem),  Dr. Kiss Tibor (Miskolci Egyetem)

Asztali nézet